Containergrabbe

HEMA

Containergrabbe

HEMA Containergrabbe er specielt beregnet for håndtering af dyr til destruktion, samt til animalsk affald.

Containergrabben anvendes på kranbiler der indhenter døde dyr til destruktion og kan samtidig håndtere 190 og 240 L plastcontainere med mindre dyr eller affald generelt.

Containergrabben leveres i 2 størrelser, med variation i vippefunktionen og indstik tilpasset den enkelte kran type/model.
 

CONTAINERGRAB

CTGD 35/60 DREJEAKTUATOR

Klik for pdf

HEMA Containergrab er et rationelt stykke værktøj, der letter og effektiviserer arbejdet med 190 – 240 l plastic-containere og 200 L tromler med affald.

Containergrabben anvendes ligeledes  til håndtering af døde dyr ved indsamling til
destruktion.

CTGD vippes ved hjælp af en dreje-aktuator der kan tippe grabben 180 grader.
Vippegraden på 180 letter muligheden for, nemt og hurtigt at tømme containeren.

Aktuatoren optager meget lidt plads og med øget vippe-kraft på aggregatet håndteres og tømmes containere lettere.

De få komponenter minimerer mængden af vedligehold..

HEMA Containergrab monteres på kranen via et indstik, der går inden i kranarmen og
let afmonteres, så kranen kan anvendes til andet almindeligt kranarbejde.

Klik for mere info

klik for pdf

CTG 35/60

CTG 35/70

Klik for pdf

Containergrab er beregnet til et arbejdstryk på 170 – 200 bar, hvilket gør den anvendelig på næsten alle typer autokraner. HEMA Containergrab er et rationelt stykke værktøj der letter og effektiviserer arbejdet med 190 – 240 L plasticcontainere og 200 L tromler med affald.

CTG 35/70 der er med ekstravip, kan yderligere monteres med ekstra skinner der gør det muligt at håndtere 400 L containere. Skinner er 900 mm lange.

Containergrabben anvendes også til håndtering af døde dyr ved indsamling til destruktion.

HEMA Containergrab monteres på kranen via et indstik der går inden i kranarmen og let afmonteres, så kranen kan anvendes til andet almindelig kranarbejde.

Klik for mere info

klik for pdf