Containergrab CTGD 35/60 Drejeaktuator

HEMA Containergrab er et rationelt stykke værktøj, der letter og effektiviserer arbejdet med 190 - 240 l plastic-containere og 200 L tromler med affald.

Containergrabben anvendes ligeledes  til håndtering af døde dyr ved indsamling til
destruktion.
 
CTGD vippes ved hjælp af en dreje-aktuator der kan tippe grabben 180 grader.
Vippegraden på 180 letter muligheden for, nemt og hurtigt at tømme containeren.
 
Aktuatoren optager meget lidt plads og med øget vippe-kraft på aggregatet håndteres og tømmes containere lettere.
 
De få komponenter minimerer mængden af vedligehold..
 
HEMA Containergrab monteres på kranen via et indstik, der går inden i kranarmen og
let afmonteres, så kranen kan anvendes til andet almindeligt kranarbejde.